Veessen Waterpoort voor de gemeente heerde

Havenfront VeessenVEESSEN – De gemeenschap Veessen is er klaar voor om het beheer van het nieuwe havenfront als waterpoort voor de gemeente Heerde op zich te nemen. De plannen zijn vrijwel gereed, een beheersstichting wordt meteen na de vakantie opgericht en vrijwilligers willen aan de slag. “Aan kandidaten voor de functie van havenmeester is geen gebrek”, lacht bestuurslid Ted Hoogers van de stichting in oprichting.

Samen met vader Henk en zoon Harco Mulder trekt Ted op dit moment de kar. Het trio maakt, samen met anderen, ook deel uit van het bestuur van de stichting Kozakkenveer. Binnen dit bestuur ontstond ook het idee om de haven met vrijwilligers te exploiteren. “De staat van onderhoud en de uitstraling van de haven werden er in de loop der jaren niet beter op. Dat had alles te maken met de aanleg van de hoogwatergeul. De Eerste Kamer nam in 2010 de motie Eigeman aan waarmee er binnen het project hoogwatergeul Veessen/Wapenveld, vijf miljoen beschikbaar kwam voor gebiedsontwikkeling. Als één van de projecten werd de verbetering van het havenfront opgenomen. “Maar er kwam maar steeds geen plan van de grond terwijl de verpaupering van de haven door ging”, vertelt Ted Hoogers. In één van de gesprekken met de toenmalige wethouder Anton Westerkamp deed het bestuur van het Kozakkenveer de suggestie: “Zullen wij maar een plan maken?”. Toen daarop een positieve reactie volgde, toog men aan de slag. Al snel bleek dat er ook bij een vernieuwde haven inclusief een voorziening voor camperplaatsen, van een lonend verdienmodel geen sprake is. “Toen hebben wij het idee gedropt om de exploitatie van de haven onder te brengen in een nieuwe stichting die met vrijwilligers het beheer op zich neemt. Dat viel in goede aarde, mede omdat Veessen met het Kozakkenveer heeft aangetoond dat we dit kunnen”, vertelt Ted Hoogers. En die optie is vervolgens verder uitgewerkt.

 

Overleg

Wat volgde was een lange periode van overleg over het nieuwe havenfront. Er zijn nogal wat partijen waar overeenstemming mee bereikt moest worden. Van semi-overheden als Rijkswaterstaat en het Waterschap Vallei en Veluwe tot Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en de gemeente Heerde tot de eigenaren van de recreatiebedrijven IJsselzicht en IJsselhoeve. Maar uiteindelijk ligt er nu een intentie-overeenkomst met alle betrokkenen. Het is een veelomvattend plan dat zo’n 1,5 miljoen euro gaat kosten en waarmee Veessen de waterpoort van de gemeente Heerde wordt. Daarvoor wordt de havenuitgang uitgebaggerd en de oevers vernieuwd. Ook de haven zelf wordt uitgebaggerd en er komen steigers met een capaciteit voor circa 35 boten. Voor de Mölle van Bats komt een zandstrand en een speelweide terwijl ook is voorzien in de aanleg van een trailerhelling. Tussen de molen en IJsselzicht komt een voorziening voor een tiental camperplaatsen. De beide horecabedrijven krijgen een nieuwe toegang en nieuwe parkeerplaatsen. Voor de IJsselhoeve is verder een nieuwe toegang vanaf de IJsseldijk voorzien en een goede verbinding tussen dit bedrijf en het Kozakkenveer. Onderdeel van het geheel zijn verder de aanleg van een rivierbad en de mogelijkheid voor de IJsselhoeve om een nieuw terras richting de IJssel te realiseren.

 

Uitvoering

“We krijgen nu te maken met de detailtekeningen van de plannen. Naast de intentie-overeenkomst is er ook overeenstemming over een exploitatie-overeenkomst. Na de vakantie wordt de stichting opgericht en kunnen we met de gemeente ook een gebruikersovereenkomst sluiten”, zegt Hoogers. En dan moet uiteraard de uitvoering volgen. “Er worden al voorzichtige gesprekken met aannemers gevoerd en het streven is dat men vanaf 1 januari 2017 kan beginnen met de uitvoering. Dat gaat ongeveer een jaar duren zodat we met ingang van het seizoen 2018 echt kunnen gaan draaien”, is het tijdpad volgens Hoogers. Die verwacht voor het beheer een tiental vrijwilligers nodig te hebben. Als havenmeester maar ook om het gras te maaien en het geheel schoon te houden. “Maar de vrijwilligers melden zich nu al spontaan aan. Dus dat moet goed komen”, heeft Ted Hoogers alle vertrouwen in een zonnige toekomst voor de vernieuwde waterpoort.

 

 

Kozakkenveer succesvol

Het voetveer over de IJssel tussen en Veessen en Fortmond aan de Overijsselse kant, is een successtory. Elk jaar worden circa 20.000 passagiers over gezet. Het is de voortzetting van een eeuwenoude verbinding die voor het eerst in 1379 wordt genoemd. De IJssel was een druk bevaren handelsroute waar Veessen volop van profiteerde. Dit door een eigen tolhuis en overslaghaven. Na de opkomst van vervoer per vrachtwagen, verdween de invloed van de haven. Het voetveer bleef wel bestaan. Met name de arbeiders van de steenfabrieken aan de Overijsselse kant maakten van de verbinding gebruik. De sluiting van de steenfabriek aan het einde van de jaren ’70, betekende ook het einde van het voetveer via de haven van Veessen. Aan het begin van deze eeuw staken Veessenaren de koppen bij elkaar om het voetveer te herstellen met vooral een toeristische functie. Die inspanningen werden in 2005 beloond toen de eerste oversteek werd gemaakt. De naam Kozakkenveer verbindt het pontje aan de aanwezigheid van de Kozakken die aan het begin van de 19e eeuw in Veessen waren in hun strijd om de Franse troepen te verdrijven. Verdere informatie is te vinden op www.kozakkenveer.nl.